Szkolenia dedykowane

Szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw oraz podmiotów leczniczych

Prowadzimy unikalne na rynku szkolenia zamknięte z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej dla przedsiębiorstw oraz podmiotów leczniczych. Oferujemy także wyjątkowe kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej i księgowości. Nasze szkolenia prowadzimy zarówno dla małych grup (już od trzech osób) oraz dużych grup (maksymalnie 20 osób).  

W naszej ofercie znajdą Państwo obok szkoleń standardowych, szkolenia zindywidualizowane przygotowane pod konkretne potrzeby klienta. Przykładowa tematyka takich szkoleń znajduję się na dole strony.


Wykaz standardowych szkoleń zamkniętych z zakresu controllingu (kontrolingu),  rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i księgowości dla przedsiębiorstw:

Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania szkolenia Dodatkowe informacje
  Szkolenia i kursy z rachunkowości zarządczej i controllingu.    
1. Finanse dla niefinansistów (ekskluzywne szkolenie dla członków zarządu oraz rad nadzorczych). 2 dni - 12 h Więcej
2. Controlling i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. 2 dni - 12 h Więcej
3. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie w ujęciu finansowym i zarządczym. 2 dni - 12 h Więcej
4. Szkolenie z controllingu kosztów produkcji. 2 dni - 12 h Więcej
5. Szkolenie z controllingu procesów sprzedażowych i logistycznych. 2 dni - 12 h Więcej
6. Warsztaty z wykorzystania zaawansowanych funkcji Microsoft Excel w projektowaniu systemów controllingowych. 2 dni  - 12 h Więcej
7. Skuteczne wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu dla małego i średniego biznesu. 2 dni - 12 h Więcej
8. Warsztaty z systemów zarządzania strategią przy wykorzystaniu Balanced Scorecard. 2 dni - 12 h  Więcej
9. Szkolenie z budżetowania bazującego na rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing) przy wykorzystaniu Microsoft Excel.   2 dni - 12 h Więcej 
10. Automatyzacja wdrożenia nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów przy wykorzystaniu koncepcji TD-ABC (Time-Driven Activity-Based Costing). 2 dni - 12 h Więcej
  Szkolenia i kursy z rachunkowości finansowej i księgowości.    
1. Rachunkowość umów leasingowych u leasingobiorców i leasingodawców. 2 dni - 12 h Więcej 
2.  Profesjonalna księgowość od podstaw. 2 dni - 12 h  Więcej 

 


Wykaz standardowych szkoleń zamkniętych z zakresu rachunku kosztów oraz controllingu (kontrolingu) i rachunkowości zarządczej dla podmiotów leczniczych:

 

Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania szkolenia Dodatkowe informacje
1. Warsztaty z projektowania systemów zarządzania kosztami w podmiotach leczniczych poprzez integrację koncepcji rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) z dedykowanymi narzędziami informatycznymi. 3 dni - 18 h Więcej
2. Jak skutecznie i szybko skalkulować koszt pacjenta w systemie Microsoft Excel - warsztaty z nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów przy wykorzystaniu TD-ABC (Time-Driven Activity-Based Costing). 2 dni - 12 h Więcej

 


Ponadto oferujemy szkolenia dedykowane z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunku kosztów oraz rachunkowości finansowej dostosowane do potrzeb zamawiającego.

Tematyka szkoleń może dotyczyć w szczególności taki zagadnień jak:

  1. Zarządzanie rentownością i efektywnością przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing) lub rachunku kosztów działań sterowanego czasem (Time-Driven Activity-Based Costing) wraz z tematyką automatyzacji tego procesu z wykorzystaniem systemów informatycznych,
  2. Rachunkowości finansowej dla prezesów firm, menedżerów wyższego szczebla oraz członków rad nadzorczych,
  3. Controllingu wybranych funkcji operacyjnych przedsiębiorstwa,
  4. Budowy oraz rozliczeń kosztów w układzie rodzajowo-funkcjonalnym,
  5. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego we wsparciu realizacji funkcji rachunkowości zarządczej i controllingu,
  6. Kontroli operacyjnej oraz budżetowania (w tym także budżetowania opartego na rachunku kosztów działań - Activity-Based Budgeting)
  7. Kontroli strategicznej oraz Balanced Scorecard,
  8. Zarządzania kosztami w podmiotach leczniczych przy wykorzystaniu koncepcji rachunku kosztów działań sterowanego czasem (Time-Driven Activity-Based Costing). W tym przypadku oferujemy dwa różne lub uzupełniające się rozwiązania. Jedno bazujące na dedykowanym systemie informatycznym oraz drugie mniej kompletne bazujące na wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

W przypadku szkoleń przygotowanych pod konkretne potrzeby klienta cena za takie szkolenie ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę nakład pracy niezbędny na jego przygotowanie.