Biblioteka

Publikacje książkowe:

 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, przykłady, testy, zadnia, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska, B. Bek-Gaik, M. Krysik, M. Karowoski, M. Pielaszek, M. Raulinajtys-Grzybek, P. Warowny, MAC Consulting, Warszawa, 2017 Więcej
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska, B. Bek-Gaik, M. Krysik, M. Karowoski, M. Pielaszek, M. Raulinajtys-Grzybek, M. Świderska, P. Warowny  i inni MAC / Difin, Warszawa, 2017 Więcej
 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska oraz dr Wojciech Więcław, współautorzy: współautorzy: G. K. Świderska, W. Więcław, Sz. Borowski, M. Kariozen, M. Krysik, M. Karwowski, M. Pielaszek, M. Świderska i inni, Mac Consulting/Difin, Warszawa, 2016 Więcej
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, Oficyna a Wolters Kluwer business : MAC Consulting, Warszawa, 2016
 • Rachunkowość zarządcza w Podmiotach Leczniczych, M. Pielaszek, G. K. Świderska, 2015, Warszawa, Wolters Kluwer Polska
 • Koszty w opiece zdrowotnej, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska, M. Pielaszek, M. Raulinajtys-Grzybek, P. Warowny i inni,  2014, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Rachunek kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska, M. Pielaszek, M. Raulinajtys-Grzybek, P. Warowny,  2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Instrukcja kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej,  red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, współautorzy: G. K. Świderska, M. Pielaszek, M. Raulinajtys-Grzybek, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH,
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska, M. Krysik, M. Karowoski, M. Pielaszek, M. Świderska, P. Warowny  i inni MAC / Difin, Warszawa, 2010 Więcej
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, G. K. Świderskiej (red), współautrzy: G.K. Świderska i inni, MAC/Difin, wydanie I (Warszawa 2003) i wydanie II (Warszawa 2006);

Artykuły:

 • Informacja kosztowa w strategicznym zarządzaniu rentownością przedsiębiorstwa, Dr Paweł Warowny, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Tom 284, Katowice 2016, s. 200-213
 • Obiekt kosztów w rachunkowości, Prof. dr hab. Gertruda K. Świderska, dr Małgorzata Świderska, dr Paweł Warowny,  Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 87 (143), Warszawa 2016, s. 171-182
 • The valuation of finished products as an important risk factor in the distortion of financial statements, Prof. dr hab. Gertruda K. Świderska, dr Mariusz Karwowski, dr Paweł Warowny,  Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 84 (140), Warszawa 2015, s. 95-114
 • Kalkulacja i zarządzanie niewykorzystanym potencjałem w podmiotach leczniczych, M. Pielaszek, Controlling i Zarządzanie, Nr 4/2015
 • Analiza możliwości wykorzystania obiektowego rachunku kosztów w budżetowaniu w podmiotach leczniczych na użytek kontroli zarządczej, dr Marcin Pielaszek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 833; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 72, Szczecin 2014, s. 145-157
 • Analiza porównawcza możliwości wykorzystania arkusz kalkulacyjnego Excel oraz dedykowanego systemu informatycznego do odwzorowania obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych na potrzeby kontroli zarządczej, dr Paweł Warowny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 833; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 72, Szczecin 2014, s. 245-159
 • Analiza komparatywna wykorzystania różnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu, dr Paweł Warowny, dr Marcin Pielaszek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 343 „Modele zarządzania kosztami i dokonaniami”, Wrocław 2014, s. 559-570
 • Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – wyniki badań empirycznych, dr Marcin Pielaszek, Prof dr hab Gertruda K. Świderska, dr Paweł Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 77 (133), Warszawa 2014 s. 127-139
 • Wpływ wdrożonego modelu rachunku kosztów na zakres uzyskiwanej informacji zarządczej, Prof dr hab Gertruda K. Świderska, dr Marcin Pielaszek, dr Paweł Warowny Szczepan Borowski, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 43 (99), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Balanced Scorecard, a identyfikacja i pomiar najlepszych praktyk, G.K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 11, 2008
 • Najlepsze praktyki biznesowe w rachunkowości zarządczej, Prof dr hab Gertruda K Świderska, dr Marcin Pielaszek, dr Paweł Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 44 (100), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Najlepsze praktyki w rachunkowości zarządczej, G.K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, numer 3 (8), Warszawa 2008
 • Wpływ stosowanej metody wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji cz. 1-5. G. K. Świderska, P. Warowny, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2-6/2007
 • Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w dydaktyce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, dr Paweł Warowny, Tom 26 (82), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005
 • Zarządzanie kosztami działalności badawczo-rozwojowej cz.1-2, G. K. Świderska, P. Warowny, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 5/2002 oraz 9/2002
 • Koncepcja rachunku kosztów działań na przykładzie firmy farmaceutycznej w Konkurencyjność, Marketing, Informacja, Prace i materiały, t. LXXXIII, IFGN w SGH, Warszawa 2002;