Modelowanie Finansowe

Kluczem do skutecznego prognozowania wyników firmy jest dobrze skonstruowany model finansowy.

Prawidłowo skonstruowany model finansowy pozwala nie tylko przewidzieć przyszłe wyniki finansowe, ale umożliwia także analizę prognozowanego bilansu oraz co najważniejsze prognozowanego rachunku przepływów pieniężnych.  

Najczęściej oferowane na rynku rozwiązania zaliczane są dwóch kategorii:

  1. Złożone modele finansowe przygotowane na indywidualne zamówienie przedsiębiorstwa uwzględniające jego specyficzne potrzeby (prototyp przygotowany w MS Excel na życzenie zamawiającego przenoszony do oprogramowania specjalizowanego w obsłudze wielowymiarowych baz danych). To rozwiązanie oferuje duże, ale sztywne możliwości przy bardzo wysokiej cenie zakupu,
  2. Proste modele finansowe umożliwiające badanie przyszłych wyników przedsiębiorstwa po zmianie w wysokości przychodów i kosztów. Najczęściej oferowaną dodatkową funkcją tych rozwiązań jest wskazanie wpływu dodatkowego finansowania (kredytów) na kształt przyszłego sprawozdania finansowego. Głównym zastosowaniem takich modeli jest przygotowanie prognozowanych sprawozdań do biznes planu przedstawianego instytucji zapewniającej jednostce dodatkowe finansowanie. Takie rozwiązanie oferuje bardzo ograniczoną przydatność za często bardzo niską cenę zakupu.

 

WiP Controlling FFP (Financial Forecast Planer)

Oferowane przez naszą firmę uniwersalne narzędzie tworzenia modelu finansowego WiP Controlling FFP umożliwia nie tylko badanie zmian w prognozowanych sprawozdania finansowych w wyniku zmian w przychodach i kosztach, ale pozwala także na zaprognozowanie wpływu dowolnej operacji gospodarczej lub ich kombinacji. Tym samym oferujemy elastyczność modeli tworzonych na zamówienie za znacznie niższą cenę. Ponadto nasze rozwiązanie jest uniwersalnie skalowalne dając możliwość prognozowania wpływu operacji, które nie były przewidziane na etapie tworzenia modelu, czego nie oferują nawet rozwiązanie szyte na miarę przygotowane przez duże firmy konsultingowe.

Zrzut ekranu z systemu WiP Controlling FFP

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem i wdrożeniem takiego narzędzia to zapraszamy do kontaktu.