Tytuł szkolenia: Controlling procesów sprzedażowych i logistycznych

Krótki Opis: Szkolenie prezentuje podstawowe zagadnienia związane z zarządzeniem kosztami oraz efektywnością procesów sprzedażowych i logistycznych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają także techniki kalkulacji oraz zarządzania kosztami klientów, kanałów dystrybucji i rynków. Kurs jest tak skonstruowany, aby przedstawić uczestnikom mechanizm zarządzania kosztami prowadzący do wzrostu efektywności procesów sprzedażowych i logistycznych przy jednoczesnym redukowaniu kosztów, które będzie skutkować wyższymi wynikami organizacji.

Data i miejsce: Zgodnie z ustaleniami z klientem. Prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Prowadzący: Dr Paweł Warowny, dr Marcin Pielaszek

Sposób prowadzenia zajęć: Zajęcia składają się z części prezentacyjnych oraz części warsztatowych. W części warsztatowej uczestnicy pracują pod nadzorem wykładowców nad wspólnym rozwiązaniem praktycznego problemu.

Cel warsztatów: Prezentacja zagadnień związanych z kalkulacją oraz zarządzaniem kosztami procesów sprzedażowych oraz logistycznych. W szkoleniu zwracamy szczególną uwagę na zastosowanie właściwego rachunku kosztów do kalkulacji kosztów klienta, kanałów dystrybucji oraz procesów logistycznych (nie zawsze najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest rachunek kosztów działań -  activity-based costing). Szkolenie prezentuje także metody oraz techniki zarządzania kosztami klienta oraz procesów logistycznych prowadzące do trwalej redukcji kosztów.

Program szkolenia:

  1. Przesłanki zastosowania rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing) w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek jego wykorzystania w zarządzaniu procesami wspomagającymi takimi jak logistyka oraz podstawowymi jak sprzedaż. Podstawowy model rachunku kosztów działań. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań w zarządzaniu (w tym wykorzystanie w zarządzaniu procesami logistycznymi oraz sprzedażowymi).  2 h
  2. Studium przypadku wykorzystania podstawowego modelu rachunku kosztów działań w procesach zakupowych (studium przypadku). Dyskusja wyników. Jak zarządzać zasobami?. 1,5 h
  3.  Budżetowy model rachunku kosztów działań. Jak kalkulować zapotrzebowanie na zasoby przedsiębiorstwa? 0,5 h
  4. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu efektywnością procesów operacyjnych. Zarządzanie działaniami i zasobami (działania dodające i niedodające wartości dla klienta, czynniki kosztotwórcze). Zarządzanie niewykorzystanym potencjałem (w tym metody szacowania zapotrzebowania na działania i zasoby oraz metody szacowania dostępności zasobów ludzkich oraz pozostałych). 1,5 h
  5. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu efektywnością  operacyjną (studium przypadku). 0,5 h 
  6. Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania potencjałem przedsiębiorstwa (studium przypadku) 2 h
  7. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu procesami logistycznymi i sprzedażowymi (studium przypadku). W trakcie realizacji studium przypadku zostaną poruszone takie zagadnienia jak: działania związane z zarządzaniem, działania niezidentyfikowane, wykorzystanie współczynników intensywności, rozliczanie ciągów komunikacyjnych, uwzględnienie magazynowania wielopoziomowego, budowanie równań czasowych, działania wykonywane na rzecz jednego klienta. 3 h
  8. Warsztaty z szacowania zapotrzebowania na procesy sprzedażowe i logistyczne (samodzielna praca w grupach pod nadzorem prowadzącego zajęcia) 1 h.
  9. Wykorzystanie rachunku kosztów działań dla potrzeb kontroli budżetowej. 0,5 h.

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów controllingu i rachunkowości zarządczej odpowiedzialnych za dostarczenie informacji na temat kosztów oraz efektywności procesów sprzedażowych i logistycznych. Szkolenie skierowane jest także do wyższej oraz średniej kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzór nad procesami sprzedażowymi i logistycznymi przedsiębiorstwa (dyrektorzy i kierownicy sprzedaży oraz logistyki, regionalni przedstawiciele handlowi).

Informacje porządkowe: Warsztaty trwają dwa dni i obejmują łącznie 12 godzin lekcyjnych  (każdego dnia po 6 godzin lekcyjnych z przerwami).

Zapytaj o to szkolenie

tel. 22 490 39 33
kom. 532 264 955
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.