Konsulting

Zintegrowane systemy informacji zarządczej

Podstawą skutecznego zarządzania jest dostęp do właściwej informacji zarządczej. Odpowiednio przygotowane i przetworzone dane finansowe i niefinansowe wspomagają maksymalizację efektywności procesów wewnętrznych oraz decyzje w zakresie zarządzania portfelem produktów i klientów. Trafne decyzję w obu tych obszarach będą skutkować maksymalizacją wyników finansowych.

Doradztwo ControllingW większości przedsiębiorstw i organizacji  dostarczenie odpowiedniej informacji zarządczej wymaga sprawnej integracji dwóch rozwiązań: systemu rachunkowości zarządczej i controllingu oraz systemów informatycznych.

Wbrew powszechnemu przekonaniu samo posiadanie zaawansowanych systemów informatycznych nie gwarantuje dostarczenia właściwej informacji. Oferują one wprawdzie niemal nieograniczony dostęp do danych, jednak zwykle w zbyt dużej ilości i o niskim stopniu przetworzenia. Dopiero połączenie możliwości systemów informatycznych z odpowiednimi narzędziami rachunkowości zarządczej i controllingu pozwala na przetworzenie danych w informacje użyteczne z punktu widzenia zarządzania. Uzyskuje się dzięki temu efekt synergii informacyjnej, który jeszcze kilka lat temu był niemożliwy dla uzyskania dla większości organizacji.

Nasze wieloletnie doświadczenia praktyczne oraz dydaktyczne pozwoliły na wypracowanie rozwiązań, które pokazują w jaki sposób gromadzić, oraz przetwarzać informacje dostępne w systemach informatycznych we właściwe informacje zarządcze. Rozwiązania te prezentujemy w formie unikalnych na rynku szkoleń i warsztatów, w których na licznych przykładach przedstawiamy jak stosować narzędzia rachunkowości zarządczej i controllingu w konkretnych problemach zarządczych oraz w jaki sposób pozyskać dla nich informacje z systemów informacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Konsulting biznesowy dla przedsiębiorstw:

W naszych usługach doradczych koncentrujemy się na dostarczeniu najwyższej klasy rozwiązań merytorycznych bazujących na naszych merytorycznych doświadczeniach z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. W naszej ofercie znajdą Państwo wsparcie dla implementacji takich narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu jak:

  • rachunek kosztów (w tym rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów działań [Activity-Based Costing], rachunek kosztów działań sterowany czasem [Time-Driven Activity-Based Costing] oraz inne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb),
  • budżetowanie (weryfikacja oraz usprawnianie procesu tradycyjnego budżetowania, budżetowanie oparte na działaniach [Activity-Based Budgeting]),
  • Balanced Scorecard.

Nasze rozwiązania są zawsze tak przygotowane, aby możliwa była ich sprawna implementacja w systemach informatycznych.

Konsulting biznesowy dla podmiotów leczniczych:

W przypadku podmiotów leczniczych oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie zarządzania kosztami wraz z systemem informatycznym dostarczonym przez naszego partnera biznesowego bazujące na koncepcji rachunku kosztów działań sterowanego czasem (Time-Driven Activity-Based Costing).

W przypadku konieczności dostarczenia szybkiej informacji dla potrzeb kalkulacji kilku pojedynczych pacjentów oferujemy kompletne rozwiązania bazujące na koncepcji rachunku kosztów działań sterowanego czasem, które dla potrzeb podjęcia niepowtarzalnych decyzji (tzw. decyzji Ad-hoc) jest realizowane poprzez wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego.