Tytuł szkolenia: Controlling kosztów produkcji

Krótki Opis: Szkolenie prezentuje podstawowe zagadnienia związane z zarządzeniem kosztami oraz efektywnością produkcji. Kurs jest tak skonstruowane, aby przedstawić uczestnikom mechanizm zarządzania kosztami prowadzący do wzrostu efektywności procesów produkcyjnych przy jednoczesnym redukowaniu kosztów, które będzie skutkować wyższymi wynikami organizacji.

Data i miejsce: Zgodnie z ustaleniami z klientem. Prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Prowadzący: Dr Paweł Warowny, dr Marcin Pielaszek

Sposób prowadzenia zajęć: Zajęcia składają się z części prezentacyjnych oraz części warsztatowych. W części warsztatowej uczestnicy pracują pod nadzorem wykładowców nad wspólnym rozwiązaniem praktycznego problemu.

Cel warsztatów: Prezentacja zagadnień związanych z kalkulacją oraz zarządzaniem kosztami w zakładach produkcyjnych. W szkoleniu zwracamy szczególną uwagę na zasady doboru prawidłowego rachunku kosztów (nie zawsze najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest rachunek kosztów działań -  activity-based costing) dla potrzeb kalkulacji kosztów produkcji. Szkolenie prezentuje także metody oraz techniki zarządzania kosztami na produkcji prowadzące do trwalej redukcji kosztów.

Program szkolenia

  1. Zadania rachunkowości zarządczej i controllingu. Informacja istotna w procesie podejmowania decyzji. Rachunek kosztów zmiennych, pełnych a koszty cyklu życia. 1 h
  2. Rachunek kosztów w zarządzaniu rentownością produkcji oraz efektywnością operacyjną – porównanie koncepcji. Rachunek kosztów działań (Activity-Based Costing), a inne koncepcje rozliczania kosztów pośrednich. 2 h
  3. Porównanie różnych koncepcji rozliczania kosztów pośrednich – studium przypadku. 1 h
  4. Budżetowy model rachunku kosztów działań. Jak kalkulować zapotrzebowanie na zasoby przedsiębiorstwa? 1 h
  5. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu efektywnością procesów operacyjnych (w tym opis koncepcji Kaizen Costing). Zarządzanie działaniami i zasobami (działania dodające i niedodające wartości dla klienta, czynniki kosztotwórcze). Zarządzanie niewykorzystanym potencjałem (w tym metody szacowania zapotrzebowania na działania i zasoby oraz metody szacowania dostępności zasobów ludzkich oraz pozostałych). 1,5 h
  6. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu efektywnością operacyjną (studium przypadku). Analiza działań oraz czynników kosztotwórczych. 0,5 h
  7. Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania potencjałem przedsiębiorstwa (studium przypadku). Analiza wpływu zmian w efektywności procesów operacyjnych na wyniki przedsiębiorstwa. 3 h
  8. Informacja kosztowa i efektywnościowa w zarządzaniu kosztami nowych produktów i technologii. Wykorzystanie koncepcji Target Costing. 1,5 h
  9. Wykorzystanie rachunku kosztów działań dla potrzeb kontroli budżetowej. 0,5 h

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów controllingu i rachunkowości zarządczej odpowiedzialnych za dostarczenie informacji na temat kosztów oraz efektywności produkcji. Szkolenie skierowane jest także do wyższej oraz średniej kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzór nad produkcją przedsiębiorstwa (dyrektorzy i kierownicy produkcji).

Informacje porządkowe: Warsztaty trwają dwa dni i obejmują łącznie 12 godzin lekcyjnych  (każdego dnia po 6 godzin lekcyjnych z przerwami).

Zapytaj o to szkolenie

tel. 22 490 39 33
kom. 532 264 955
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.