Co robimy

1. Przede wszystkim uczymy controllingu i rachunkowości zarządczej.

Nasi wykładowcy posiadają ogromne doświadczenie w prowadzeniu bardzo wysoko ocenianych i nowoczesnych szkoleń, kursów oraz warsztatów z controllingu i rachunkowości zarządczej.

Prowadzimy najlepsze szkolenia oraz kursy zamknięte z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej dla małych grup w bardzo atrakcyjnych cenach. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie poświęconej szkoleniom oraz kursom dedykowanym link

Prowadzimy najlepsze na rynku kursy i szkolenia z controllingu.

Tylko teraz dwudniowe szkolenie oferujemy w cenie 999 zł netto. Oferta ograniczona czasowo. Szczegóły na stronach poszczególnych szkoleń.

Informacje o najbliższych kursach znajdą Państwo poniżej. Jeżeli chcą Państwo poznać pełną ofertę szkoleń z controllingu prosimy o klinięcie w ten link.

2. Także doradzamy. 

Oferujemy najwyższą jakość rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. W usługach doradczych łączymy nasze bogate doświadczenie doradcze oraz naukowe w celu dostarczenia rozwiązań, które poprawią wyniki Twojej firmy. W celu poznania naszej unikalnej oferty w zakresie zintegrowanych systemów rachunkowości zarządczej prosimy kilknięcie w ten link.

O nas

Paweł Warowny
Prezes Zarządu WIP Controlling
Dr nauk o zarządzaniu
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Doświadczony wykładowca i konsultant.
Autor lub współautor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości, controllingu, rachunku kosztów i zarządzania.

Jako wykładowca Dr Paweł Warowny prowadził liczne wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów (w tym rachunku kosztów działań [Activity-Based Costing]). Był wykładowcą m.in na studiach MBA... więcej

Marcin Pielaszek
Wiceprezes Zarządu WIP Controlling
Dr nauk o zarządzaniu
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Doświadczony wykładowca i konsultant.
Autor lub współautor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości, controllingu, rachunku kosztów i zarządzania.

Jako wykładowca dr Marcin Pielaszek prowadził liczne wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty z zakresu rachunkowości menedżerskiej, controllingu, rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów. Był wykładowcą m.in na studiach MBA (także w języku angielskim), licznych studiach podyplomowych oraz... więcej

Aktualne kursy i szkolenia (Uwaga! Promocja 999 zł netto za osobę) 

Szkolenie motywacyjne z zarządzania kosztami dla członków zarządu

Krótki Opis: Celem tego wyjątkowego i unikalnego na polskim rynku szkolenia motywacyjnego jest wskazanie członkom zarządu oraz właścicielom polskich przedsiębiorstw możliwości w zakresie budowania bardzo konkurencyjnej struktury kosztowej. Właściwe wykorzystanie warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw pozwala nie tylko na skuteczne konkurowanie na polskim rynku, ale pozwala także osiągnąć sukcesy na globalnym rynku. 

Miejsce: Warszawa

Liczba uczestników: maksymalnie 5 osób

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych (10.00 - 15.45)

Daty dla grup szkoleniowych: Zgodnie z ustaleniami z klientem. Prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Czytaj więcej...

Controlling i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem

Krótki Opis: Celem warsztatów jest przekazania uczestnikom szczegółowej wiedzy na temat celów i zadań controllingu oraz rachunkowości zarządczej. W trakcie kursu omówione zostaną podstawowe narzędzia rachunkowości zarządczej i controllingu niezbędne do skutecznego zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Miejsce: Warszawa

Daty dla grup szkoleniowych: Zgodnie z ustaleniami z klientem. Prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Czytaj więcej...

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie w ujęciu finansowym i zarządczym

Krótki Opis: Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy na temat zadań i funkcji rachunku kosztów w rachunkowości finansowej i zarządczej. Kurs dostarczy kompleksowej wiedzy na temat ujęcia i rozliczenia kosztów w układzie rodzajowo-kalkulacyjnym oraz tradycyjnych i nowoczesnych metod kalkulacji kosztów. 

Miejsce: Warszawa

Daty dla grup szkoleniowych: Zgodnie z ustaleniami z klientem. Prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Czytaj więcej...

Finanse dla niefinasistów

Ekskluzywne szkolenie dla Członków Zarządu oraz Rad Nadzorczych.

Krótki Opis: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej i controllingu niezbędnej członkom zarządu oraz rad nadzorczych. Właściwa wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej pozwoli nie tylko rozumieć poszczególne elementy sprawozdania finansowego ale także rozumieć wpływ operacji gospodarczych na jego kształt. Wiedza za zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu pozwoli nie tylko na skuteczną maksymalizację wyników finansowych prezentowanych w sprawozdania finansowych, ale także na podejmowanie decyzji minimalizujących koszt utraconych korzyści dla przedsiębiorstwa.

Miejsce: Warszawa

Daty dla grup szkoleniowych:

Zostanie ustalona indywidualnie z uczestnikami po zebraniu minimalnej grupy w dogodnym dla jej uczestników terminie.

Czytaj więcej...